ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE

Muzej2
Muzej2

Kot medobčinski muzej za novejšo zgodovino smo začeli delovati šele po letu 1990; pred tem smo od leta 1951 delovali kot muzej NOB in ljudske revolucije, kar je bilo zaznati tudi v imenu (Revirski muzej ljudske revolucije). Novo začrtano vizijo razvoja kljub stalni prostorski stiski, urejanju objektov in prostorov pospešeno realiziramo na vseh področjih dela. Krog obiskovalcev in uporabnikov gradiva, ravno tako informatorjev ter zbiralcev se nenehno širi. Dejavnost muzeja je najvidnejša na področju prezentacije gradiva in v publicistiki. Osnova prezentacije je stalna razstava Srečno…črne doline v matičnem muzeju, na kateri smo s kombinacijo klasične in ambientalne postavitve  zajeli deset glavnih tem, ki pomenijo rdečo nit razvoja vseh treh zasavskih krajev v zadnjih dvesto letih.


Poleg stalne razstave sta občasno na ogled stalni likovni zbirki akad. kiparja Stojana Batiča in akad. slikarja Leopolda Hočevarja, ki sta ustvarila obsežen opus na temo rudarjenja in industrijske krajine.
Poleg razstav in zbirk v muzejski zgradbi obiskovalcem nudimo tudi ogled avtentičnega rudarskega stanovanja nedaleč stran v rudarski koloniji in po dogovoru tudi  krajšo predstavitev ostalih kolonij s krušnimi pečmi in vhodi v rudniške rove.


Za politično neobčutljive so še vedno na razpolago Čebine s spominsko sobo Ustanovnega kongresa KPS in krajšo razstavo o političnem razvoju med obema svetovnima vojnama. Možen je tudi ogled muzejske zbirke v Hrastniku, kjer si poleg lutkovne zbirke v drugem nadstropju lahko ogledate razvoj šolstva in druge svetovne vojne v prvem, arheološke ostanke izkopavanja v Podkraju v pritličju, po hodnikih pa fotografski prikaz razvoja Hrastnika.


Vabimo vas na ogledi »in situ« in upamo, da boste pozitivno presenečeni glede na splošno pojmovanje naših krajev (črni, rdeči, onesnaženi, turistično nezanimivi….).

Zbirke v Trbovljah si lahko ogledate:

  • ob ponedeljkih in petkih od 8. – 13. ure
  • ob torkih, sredah in četrtkih od 8. – 18. ure

Za strokovno vodstvo je zaželjena najava. Izven navedenega časa za skupine le po predhodnem dogovoru.
Vse podrobnejše informacije dobite od 8. – 14. ure.
Enako velja tudi za vse, ki boste iskali pomoč, gradivo..

Telefon

+386 (0) 30 203 105

E-mail

info@muzejZMT.si

Spletna stran

https://zasavski-muzej-trbovlje.si/

Naslov

Ulica 1. junija 15 1420 Trbovlje

Accessibility Toolbar

Pin It on Pinterest

Share This