OBČINSKA STAVBA

Občinska stavba
Občinska stavba

Zgrajena leta 1939, je svojo dokončno podobo v obliki črke U dobila med 2. svetovno vojno. Na pročelju ob vhodu v stavbo stojita Kalinova kipa rudarjev, zraven stavbe pa stoji manjši park, z obeležjem izgnancem, taboriščnikom in ukradenim otrokom iz Trbovelj. Stavba od svoje dograditve služi kot center lokalne oblasti, čeprav je kot Občina Trbovlje zaživela šele po 2. svetovni vojni. Celo trške pravice je prejela šele v času med obema vojnama, z dekretom kralja Aleksandra I.

Accessibility Toolbar

Pin It on Pinterest

Share This