LOVSKI GRADIČ ALI ARZENŠKOVA HIŠA

Gradič
Gradič

Gradič velja za najstarejšo hišo v Trbovljah. Po pripovedovanju naj bi sedanja hiša stala na temeljih lovskega gradiča, ki so ga za svoje lovske čuvaje zgradili celjski grofje. Kasneje je stavba služila kot gospoščinski urad in postojanka tobačnih nadzornikov, dokler jo nista kupila Jakob in Marija Peklar in v njej uredila gostilno in mesnico. Leta 1925 jo prevzame Ljudmila Arzenšek, katere priimek je postal neločljivo povezan s hišo. Potem, ko je že skoraj propadla, so jo popolnoma obnovili in danes služi kot protokolarni objekt Občine Trbovlje s poročno dvorano.

Accessibility Toolbar

Pin It on Pinterest

Share This