BOLNICA TRBOVLJE

Bolnica
Bolnica

Trboveljska bolnica je bila zgrajena leta 1925, sredstva zanjo so prišla iz rudarske Bratovske skladnice, ki je skbela za zdravstveno in pokojninsko varstvo rudarjev, zato je bila sprva namenjena zgolj obravnavi rudarjev in njihovih družin. Danes je to regionalna bolnišnica, ki izvaja zdravstveno varstvo na sekundarnem nivoju.  Prvotna stavba je spomeniško zaščiten objekt in se jasno loči od kasnejših prizidkov, ki so bili potrebni zaradi razširitve dejavnosti. Park pred vhodom v bolnico krasi Kalinov kip Matere z otrokom.

Accessibility Toolbar

Pin It on Pinterest

Share This