AJNZER

Vašhava
Vašhava

Eden od glavnih vhodov v trboveljski rudnik, poleg katerega stoji tudi rudarska kopalnica ali Vašhava. V njej je bilo dovolj prostora za garderobo cele izmene rudarjev, sama kopalnica pa je bila razdeljena na dva dela: belo in črno vašhavo. V belo vašhavo so vstopali rudarji ob začetku delavnika, tam so odložili svojo obleko in jo obesili na obešalnike, ki so jih z verigami povlekli pod strop. V črni vašhavi s prevzeli delovno obleko, sem so se tudi vračali iz jame. V medprostoru med obema deloma vašhave so bile urejene prhe. V prizivnici (kjer se zbere moštvo pred odhodom na delo), je še danes ohranjena zidna poslikava z rudarskimi motivi, delo domačina, akademskega slikarja Janeza Kneza.

Accessibility Toolbar

Pin It on Pinterest

Share This