KONJENIŠKO DRUŠTVO TRBOVLJE

konjeniško društvo
konjeniško društvo

V konjeniškem društvu Trbovlje se družimo in organiziramo ljubitelji konj in konjeništva. Začetki delovanja društva segajo v leto 1995, ko so se na ustanovni skupščini leta 1995 zbrali ljubitelji konj, ki so sprejeli temeljni akt konjeniškega društva. Društvo je bilo dne 21.02.1996 vpisano v register društev pri Upravni enoti Trbovlje. Naloge društva so predvsem:

 • razvijati in širiti poznavanje o konju in delu z njim,
 • udejstvovati se na področju konjeniškega športa in konjereje,
 • organizirati tečaje jahanja,
 • izvajati množičnost v konjeniški rekreaciji in konjeniških športnih disciplinah,
 • vzgajati strokovne kadre s področja konjeniškega športa in konjereje,
 • organizirati društvene in meddruštvene prireditve, predstavitve in tekmovanja,
 • vzdrževati stike z drugimi konjeniškimi in konjerejskimi društvi in konjenicami,
 • sodelovati na javnih prireditvah,
 • organizirati strokovna predavanja s področja konjereje, konjeniških športov in veterine,
 • skrbeti za usposabljanje članstva,
 • skrbeti za gospodarski razvoj društva,
 • pridobivati nove člane in simpatizerje.

Svojo dejavnost opravljamo na rekultiviranih površinah deponije pepela »Prapretno«, ki smo jih dobili v trajni najem in v upravljanje od Termoelektrarne Trbovlje v letu 1997. V letu 1998 nam je Termoelektrarna Trbovlje pridobila tudi pravomočno gradbeno dovoljenje za zgrajene objekte.

Dodatne informacije: Jahanje poučuje kvalificiran inštruktor jahanja. Za zainteresirane so na voljo tečaji jahanja in individualne ure. Možno je opravljati izpit JAHAČ 1 in JAHAČ 2. Po dogovoru je tudi možnost terenskega jahanja in udeležba na konjenicah. Program učenja se prilagaja vsakemu posamezniku, odvisno od njegovega predznanja in izkušenj s konji.

Naslov

Retje 14, 1420 Trbovlje

Telefon

+386 (0) 40 720 422

Accessibility Toolbar

Pin It on Pinterest

Share This