TRIM STEZA MLADOST – TRBOVLJE

TRIM STEZA
TRIM STEZA

Trim steza »Mladost« je bila zgrajena leta 1981, zadnja celovita obnova pa je potekala v maju 2011. V svoji prvotni varianti je bila dolga 1,8 km in vsebovala 20 vadbenih poligonov. Kasneje se je poleg steze z vadbenimi enotami (27) uredil tudi tekalni del, katerega dolžina je dodatnih 2,4 km.

Umeščena je v gozdno pobočje na vzhodu trboveljske kotline, v neposredni bližini dveh osnovnih ter dveh srednjih šol. Dostop iz mesta do steze je označen s kažipoti. Pristop je možen peš z dveh strani (od parkirnega mesta do trim steze je cca 100 m).

Od začetka do konca proge vaditelja vodijo označbe, prav tako so vsa vadbena mesta opremljena s tablami, kjer so opisane vaje ter izvedba le teh. Steza je opremljena s tablami gozdnega in pohodniškega bontona kot tudi s tablami učnih poti.

Trim steza je na razpolago uporabnikom skozi celo leto (seveda brezplačno).

Redni obiskovalci steze so učenci vseh razredov štirih osnovnih šol v Trbovljah (športni dnevi, preverjanje fizičnega stanja, …), trboveljski klubi s svojimi člani (nogomet, rokomet, košarka, karate, …) ter nekajkrat na leto učenci srednjih šol. Steza pa je v zadnjih letih vse bolj obiskana tudi s strani rekreativcev tako iz Trbovelj, kot bližnje okolice.

Accessibility Toolbar

Pin It on Pinterest

Share This